งานต่อรถบัสโดยสาร

บริการรับต่อตัวถังรถทุกประเภท ทั้ง รถบัส, รถทางการแพทย์เคลื่อนที่ (X-Ray, ทันตกรรม) ,รถสำนักงานเคลื่อนที่ ,รถแสดงสินค้า,รถให้บริการ ATM เคลื่อนที่ ,รถกู้ภัย,รถชมวิว,รถถ่ายทอดสด ฯลฯ โดยช่างชำนาญการ